Hlavní nabídka
Nabídka

ACRIFLEX MONO

Aktuální ceny jsou platné pouze u zboží a množství, které máme na skladě. Pokud objednáte zboží (nebo množství), které nemáme na skladě, nedokážeme Vám ceny garantovat. Pokud dojde ke zvýšení ceny při Vaší objednávce, budeme Vás informovat a budete mít možnost objednávku zrušit nebo upravit.

Termín dodání 1 - 6 týdnů. V termínu dodání a dostupnosti zboží může dojít kdykoli ke změně, v těchto případech Vás budeme informovat.

Jednosložková tekutá hydroizolace

ACRIFLEX MONO je hydroizolační klasika, kterou lze aplikovat v interiéru i exteriéru, na vodorovné, svislé a šikmé plochy, bez jakéhokoli rozlišování typu podkladu. ACRIFLEX MONO je vhodný pro bitumenové membrány (hladké nebo taškové), nesavé povrchy (dlažba, kov a dřevo) a domácí prostory, od sprchy až po kuchyň. Díky svým složkám je velmi flexibilní a odolává až -25 °C.

CENA s DPH za 1 kg - 102,50 Kč (balení 5 kg)

                    za 1 kg - 85,00 Kč (balení 18 kg)

VÝHODY:
Umožňuje hydroizolaci nanášením malých tloušťek.
• Zůstává elastická i při nízkých teplotách (do -25°C).
Přizpůsobuje se tvaru podkladu a vytváří souvislý plášť. 
• Může být pochůzná při běžné údržbě.
• Odolná vůči UV záření, atmosférickým látkám, průmyslovému a mořskému prostředí.
Neobsahuje těkavé organické sloučeniny. 

OBLASTI POUŽITÍ:
Produkt vhodný pro hydroizolaci střech, teras, balkonů, vodorovných betonových ploch, základů, falců, okapů, říms, komínů, přístřešků, stěn a fasád. ACRIFLEX MONO je také vhodný pro hydroizolaci a obnovu hladkých oxidovaných bitumenových nebo břidlicových membrán v kombinaci s SBS-BOND. Přípravek lze aplikovat i na nesavé povrchy (dlaždice, kov apod.) po použití základního nátěru GRIP PRIMER a je vhodný pro hydroizolaci dřevěných povrchů.

CHARAKTERISTIKA:
Vzhled: Tekutý
Komponenty: Jednokomponentní
Odolnost vůči vodě: 1,5 atm.
Prodloužení: 170%.

BARVA:
Bílá, šedá a červená.

VYDATNOST:
2,0 kg/m² ve dvou vrstvách.

BALENÍ:
Plastová vědra 5 nebo 18 kg.

SKLADOVÁNÍ:
Výrobek se musí skladovat v originálních nádobách dokonale uzavřených v dobře větraných prostorách, mimo slunečního světla, vody a mrazu, při teplotách od + 5 °C do + 35 °C.
Doba skladování 12 měsíců.

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí být zcela vytvrzený a mít dostatečnou pevnost. Povrch musí být důkladně očištěný, suchý, zbavený olejů, tuků, křehkých a nesoudržných částí nebo jiných materiálů, které mohou ovlivnit přilnavost produktu. V případech, kdy je povrch obecně drobivý, musí se zcela vyčistit, dokud se nezíská dobrý podklad a poškození nebo poškozené části se neobnoví vhodnou maltou. Jakákoli vlhkost přítomná v podkladu a pára produkovaná teplem mohou ovlivnit přilnavost aplikovaných produktů. V případě hydročištění počkejte na úplné vysušení podkladu.

Beton
V případě nového cementového podkladu musí být tento dostatečně vytvrzený a pevný. Při výskytu poškození, děr nebo nepravidelných oblastí je obnovte vhodnou cementovou maltou. Pro lepší přilnavost na hladký, nemokrý beton doporučujeme použít GRIP PRIMER (viz produkt). Na vlhkých podkladech používejte VAPOSTOP (viz produkt) jako základní nátěr, abyste předešli tvorbě "puchýřů" nebo oddělení. Pokud je podklad vystaven vzlínající vlhkosti, je třeba použít WATSTOP (viz produkt). WATSTOP lze použít i pro vyplnění malých trhlin. Na drsný beton použijte jako základní nátěr VAPOSTOP.
Asfaltová nebo stěnová membrána
Zkontrolujte, zda membrána byla aplikována nejméně šest měsíců, aby se zabránilo uvolňování oleje. Ujistěte se, že jsou překrytí dobře připevněny. V případě odpojení je znovu svařte horkými systémy. Obnovte potenciálně otvory nebo řezy, pokud jsou přítomny. Opatrně očistěte membránu odstraněním potenciálních laků nebo ochranných vrstev, které nejsou dobře připevněny. Zvažte instalaci vhodných větracích komínů umístěných podle vlhkosti podkladu. Toto opatření je nezbytné v případě vysoce absorpčních podkladů, které udržují vlhkost, jako jsou např. odlehčené potěry s polystyrenem nebo expandovanou hlinkou. Membrány by měly být ošetřeny základním nátěrem SBS-BOND (viz produkt). V případě poškozených membrán jejich po napenetrování povrchu obnovte sendvičovým systémem (ACRIFLEX MONO + POLITES TNT + ACRIFLEX MONO). Sendvičový systém se použije na přepadech a místech, kde je plášť nejvíce namáhán.

Hladké nebo obložené povrchy
Ujistěte se, že dlaždice jsou dobře připevněny k podkladu, jinak je odstraňte a obnovte vhodnou cementovou maltou. Obkládaný povrch nesmí obsahovat stopy uvolňujících se látek, jako jsou tuky, vosky, oleje, chemikálie atp. Po důkladném vyčištění podkladu je nutno povrch ošetřit penetračním nátěrem GRIP PRIMER. Pro vyplnění spár mezi dlaždicemi a vytvoření dokonale vyrovnaného povrchu naneste WATSTOP. WATstop by se měl použít i tehdy, je-li podklad vlhký nebo ovlivněný stoupající vlhkostí. Vzhledem k širokému sortimentu dlaždic na trhu se doporučuje provést test na ověření perfektní přilnavosti systému.

Zdivo
V případě potřeby vyčistěte povrch štětcem. Zkontrolujte stav zdiva, opravte poškozené nebo nefixované cihly a kameny. Na substrátech, které se mají upravit, použijte výplňovou maltu.

Kov
Důkladně očistěte povrch, odstraňte nečistoty a všechny barvy, které nejsou dobře přilnuté. Než budete pokračovat v aplikaci ACRIFLEX MONO, naneste na kovové povrchy základní nátěr GRIP PRIMER . Je-li kovový povrch natřený, doporučuje se provést test pro ověření perfektní přilnavosti systému.

Dřevo
Opatrně povrch vyčistěte odstraněním prachu, drobivých a oddělitelných částí. Dřevo musí být zcela suché, dobře odolné a stabilní. Na neupravených površích dřeva lze aplikovat přímo ACRIFLEX MONO. Ve všech ostatních případech proveďte předběžný test pro ověření adheze. Na deskách, lištách nebo podpěrách s vysokým počtem spojů vyztužte ACRIFLEX MONO sendvičovým systémem (ACRIFLEX MONO + POLITES TNT + ACRIFLEX MONO).

Ochrana spojů
Před nanášením hydroizolačního přípravku ACRIFLEX MONO je nutno ošetřit dilatační, řídící nebo izolační spoje. Spoje musí být vyplněny polyuretanovým těsnícím tmelem DIASEAL STRONG (viz produkt). V rohu od podlahy ke stěně se vytvoří obvodový plášť se stejným produktem DIASEAL STRONG. Po úplném vysušení těsnicího materiálu musí být spojovací body (armatury)vodotěsné pomocí pásky SAFETY JOINT ROLL (viz produkt), impregnované ACRIFLEX MONO, aplikované štětcem, který vytváří efekt vany. Pomocí tmelu DIASEAL STRONG ošetřete také spoje s kontaktem s dveřmi nebo okny.

MÍCHÁNÍ:
ACRIFLEX MONO je připraven k použití. Před aplikací se doporučuje promíchat, aby byl produkt homogenní. V extrémně horkém počasí lze přidat 5% čisté vody a pokračovat v míchání. Nepřidávejte do produktu jiné látky.

APLIKACE:
1. Počkejte na úplné vysušení použitého základního nátěru a naneste první vrstvu ACRIFLEX MONO válečkem, hladkou ocelovou stěrkou, pogumovanou stěrkou, rozprašovačem, vzduchovou tryskou nebo štětcem.
2. Po vyschnutí první vrstvy naneste druhou, abyste pokřili celou plochu. V případě deště na výrobek, který není dokonale suchý, pečlivě zkontrolujte vhodnost pro následné pokrytí.
3. Pokračujte v nanášení v následujících vrstvách, dokud nedosáhnete očekávaného výsledku o minimální celkové tloušťce 1,5 mm, abyste zabezpečili hydroizolaci.

4. Po zaschnutí lze ACRIFLEX MONO obložit dlaždicemi. Připevněte dlaždice k ACRIFLEX MONO cementovým lepidlem třídy C2 nebo lepidlem vyšší třídy se zlepšeným výkonem. Před položením dlaždic počkejte asi 48 hodin (at +23ºC a 50% relativní vlhkosti).

DOBA SCHNUTÍ:
Při teplotě 23°C a 50% relativní vlhkosti se produkt vysuší přibližně za 4 hodiny. Doba sušení je ovlivněna teplotou a relativní vlhkostí prostředí a může se výrazně změnit. Pokud se aplikuje ve větší tloušťce, než je očekávaná, může se výrazně zvýšit doba sušení. Po zaschnutí může být ACRIFLEX MONO ponechán odkrytý, může být pokryt dlaždicemi nebo jeho povrch může být pokryt nátěrem FLOORGUM PAINT (viz produkt).

UPOZORNĚNÍ:
• Neaplikujte při teplotě okolí nebo podkladu pod + 5 °C a nad + 35 °C.
• Během letní sezóny aplikujte produkt v nejchladnějších hodinách dne, chráněn před sluncem.
• Neaplikujte s bezprostředním nebezpečím deště nebo mrazu, silnou mlhou nebo s relativní vlhkostí nad 70%.
• Při aplikaci na vodorovné povrchy se doporučuje zkontrolovat, zda má podklad správně sklony pro odtok dešťové vody.
• Je velmi důležité v pravidelných intervalech vytvářet speciální dilatační spáry v potěru. Spoje musí být dokonale provedeny.
Po zaschnutí musí být ACRIFLEX MONO natřen nebo upraven tak, aby byl pochozí nebo aby byl pro vozidla přístupný nátěry. 
• Chraňte produkt před deštěm, dokud není úplně suchý.

ČIŠTĚNÍ:
Použité zařízení musí být před vytvrzením produktu omýt vodou.

BEZPEČNOST:
Při manipulaci dodržujte bezpečnostní list a vždy používejte ochranné rukavice a ochrannou masku.


Zobrazení barevnosti na monitoru nebo jiném zobrazovacím zařízení nemusí odpovídat barvě a odstínu skutečného produktu.


Objednávat můžete e-mailem na obchod@stavebniraj.cz nebo pomocí objednávkového formuláře. Zboží si můžete osobně odebrat v Bořitově v sídle společnosti, nebo Vám ho dovezeme naší dopravou, případně zašleme přepravní službou, po celé ČR i SR. Cenu za dopravu Vám sdělíme při objednání, podle místa dodání a váhy dodávaného zboží.


Naše nabídka také na:

www.stavebniraj.cz | www.interieroveobklady.cz | www.fasadniobklad.cz | www.plastove-palubky-obklady.cz | www.ohebnekamenneobklady.cz | www.plastoveplotylevne.cz | www.korkovefasady.czDokumentyPotřebujete poradit?

Miriam Purašová

Obchodní ředitelka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika


Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací