Hlavní nabídka
Nabídka

Korkové nástřiky - nový, univerzální materiál

Přednosti korkových nástřiků:

Norma obsahuje 5 kategorií materiálů: M0,M1, M2, M3, M4 dle jejich reakce na oheň, kde M0 je nejlepší kategorie a M4 jsou označeny produkty a materiály, které jsou nejvíce hořlavé. Volba testu reakce na oheň závisí na předpokládaném použití materiálu/produktu. Třída M0 je přiřazena produktům, které zároveň splňují požadavky třídy M1 a spalné teplo (horní kalorický potenciál dle testu NF P 92-510) není vyšší než 2500kJ. Typický příklad materiálu kategorie M0 je třeba beton.

M0 Non-Flammable (nehořlavé) (Calorific value < or = to 2508 kJ/kg)

M1 Non-Flammable (nehořlavé) KOREK (Calorific value > or = to 2508 kJ/kg)

M2 Law flammability (špatně hořlavé) M3 Moderately flammable (mírně hořlavé)

M4 High flammability (vysoce hořlavé)

Realizace:

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací