Hlavní nabídka
Nabídka

DIATHONITE ACOUSTIX PLUS

Aktuální ceny jsou platné pouze u zboží a množství, které máme na skladě. Pokud objednáte zboží (nebo množství), které nemáme na skladě, nedokážeme Vám ceny garantovat. Pokud dojde ke zvýšení ceny při Vaší objednávce, budeme Vás informovat a budete mít možnost objednávku zrušit nebo upravit.

Termín dodání 1 - 6 týdnů. V termínu dodání a dostupnosti zboží může dojít kdykoli ke změně, v těchto případech Vás budeme informovat.

Ekologická, prodyšná omítka na bázi korku s vylepšenou technologií absorbující zvuk.

Předmíchaná omítka pro realizaci stěn a stropů, která absorbuje hluk. Diathonite Acoustix+ je šetrný k životnímu prostředí, vyrobený z přírodních surovin jako jsou korek (0-3 mm/0-0,12 zrnitosti), pemza, křemeliny, hydraulické vápno a přírodní vlákna. Zajišťuje vysokou úroveň akustické absorpce s certifikovaným koeficientem redukce hluku (NRC) 0,75 . /Průměr mezi frekvencemi 250 Hz, 500 Hz, 1 000 Hz a 2 000 Hz, který popisuje schopnost materiálu pohlcovat zvuk/.Makroporézní struktura s vysokým obsahem vzduchu, která zaručuje vynikající akustické izolační vlastnosti. Díky správné směsi surovin se dosahuje vysokého tepelněizolačního výkonu - λ = 0,075 W/mK. Vysoká paropropustnost je důkazem pórovitosti, která posiluje akustický výkon -μ = 4. Vysoká pevnost v tlaku schopná dodat stěně větší konzistenci a stabilitu - 2,8 N/mm². Kromě toho je na konci životního cyklu recyklovatelný. Zařazena do třídy A1 podle UNI EN ISO 13501-1 - TŘÍDA A1. Žádná tvorba plamene a žádné emise kouře. Díky lepší absorpci zvuku, DiathoniteAcoustix+ eliminuje dozvuky a snižuje odrážené ozvěny. Omítka má vysokou prodyšnost, dobrou tepelnou izolaci, odvlhčovací kapacitu a výbornou reakce na oheň. Pórovitost, která charakterizuje strukturu a přítomnost přírodního hydraulického vápna činí omítku také bakteriostatickou a protiplísňovou.

CENA s DPH za 1 kg - 130,00 Kč (balení 20 kg)

VÝHODY:
Vynikající vlastnosti absorpce zvuku: NRC 0,75
Vysoká prodyšnost, čímž se zabrání tvorbě plísní a kondenzaci.
Vynikající odolnost proti stlačení
Třída reakce na oheň: Eurotřída A1
Rychlá aplikace (omítací stroj).
Výrobek s dvojitým CE (EN 998-1 a EN 998-2) a dvojitá certifikace UKCA (BS EN 998-1 a BS EN 998-2).
Může se aplikovat na staré omítky.
Snadno použitelné pro zakřivené povrchy a složité geometrické tvary.
• Produkt certifikován LEED.

Co je LEED:
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je dobrovolný certifikační program budov, nových nebo již existujících, který má za cíl ochránit během výstavby a následně v rámci provozu životní prostředí a zajistit kvalitní životní podmínky pro uživatele budovy. Kromě toho významný vliv na provozní náklady objektů i na zdraví a produktivitu jejich uživatelů. Snaží se vést projektantů, dodavatelů a majitelů budov k využívání nových úsporných technologií a materiálů a tím výrazně snižovat spotřebu energií v budovách. Prostřednictvím certifikace LEED přetváří řídící orgán U. S. Green Building Council (USGBC) celosvětově životní prostředí a pomáhá řešit tak důležité otázky, jako je globální oteplování, kácení stromů v deštných pralesích a chráněných územích, závislost na neobnovitelných zdrojích energií a ohrožení zdraví obyvatelstva naší planety.

VÝDATNOST:
4,0 kg/m² (± 10%) na cm tloušťky

OBLASTI POUŽITÍ:Ekologická omítka pro interiér a exteriér vhodná pro realizaci akusticky absorbujících nátěrů na stěny a stropy kin, hladišť, konferenčních sálů, míst bohoslužeb, sportovních zařízení a obecně všech velkých místnostech, kde je třeba snížit hluk. Produkt je ideální také pro akustickou izolaci fasád a dělicích příček. Diathonite® Acoustix Plus je přírodní směs a je vhodná tam, kde jsou potřebné materiály šetrné k životnímu prostředí.

CHARAKTERISTIKA:

Vzhled: Prášek
Komponenty: Jednosložkové
Zvuková pohltivost> 80%.
Koeficient snížení hluku (NRC): 0,75.
Průměrný průměr zvuku (SAA): 0,72.
Teoretická zvuková izolace (vnější stěna vyrobena z Diatonitu 5 cm + termální cihla 25 cm + omítka 1,5 cm): Rw = 62,0 dB.
Zvuková izolace na místě (dělicí příčka z Diathonite 2 cm + Cihla Poroton 25 cm + Diatonit 2 cm): R'w ≥ 51,0 dB.
Tepelná vodivost: 0,075 W/mK.
Tepelný odpor: 0,133 m²K/W.
Prodyšnost: μ = 4.
Pevnost v tlaku: 2,8 N/mm².
Hustota: 470 (± 30) kg/m³.

BARVA:
Světle šedá.

BALENÍ:
20 kg papírové pytle.

SKLADOVÁNÍ:
Výrobek uchovávejte v původním obalu těsně uzavřený, přiměřeně chráněn před sluncem, vodou, mrazem a udržován při teplotách nad +5 ° C. Doba skladování 12 měsíců.

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí být zcela vytvrzený a vybaven dostatečnou pevností. Povrch musí být pečlivě očištěn, dobře konzistentní, bez volných a nekonzistentních částí.

Cihla
Nepotřebuje základní nátěr (penetrační nátěr), aplikáce se může provádět přímo na podkladě.

Beton
Při přítomnosti poškozeného a drolivého betonu zajistěte obnovu vhodnou cementovou maltou.
Na ošetření vystupujících kovových částí (armatury) použijte antikorozní přípravek.
Hladký podklad: aplikujte základní nátěr (penetrační nátěr) AQUABOND (viz produkt)
Čerstvý podklad: nevyžaduje základní nátěr, aplikace se může provést přímo na podkladu.

Pórobeton
Diatonit Acoustix Plus sa může aplikovat na pórobetónové panely bez základního nátěru.

Zdivo
V případě potřeby vyčistěte povrch vysokotlakým čističem nebo pokračujte v čištění ručně.
Zkontrolujte stav zdiva, opravte poškozené nebo nepřipevněné cihly a kameny. V přítomnosti solí zabezpečte nanesení odvlhčovače omítku Diathonite Rinzaffo (viz produkt).
Na podkladech, které se mají upravit, použijte k udržení prodyšnosti plnitelnou maltu na bázi vápna.

Staré omítky
Ujistěte se, že podklad je konzistentní a dobře připevněn k podkladu, jinak zabezpečte částečné nebo úplné odstranění.
V přítomnosti solí zajistěte odstranění poškozené omítky a aplikaci odvlhčovací (antisalinovej) omítky Diathonite Rinzaffo (viz produkt). V případě namalovaných omítek se doporučuje jejich odstranění. Pokud to není možné, s ohledem na širokou paletu barev dostupných na trhu, je vhodné provést test adheze na kontrolu vhodnosti aplikace nebo potřeby použití základního nátěru (penetrace) AQUABOND (viz produkt).
Při hladkých omítkách aplikujte základní nátěr AQUABOND nebo, pokud je to nutné, zdrsněte podklad.
Při drsných omítkách pokračujte s přímou aplikací Diathonite Acoustix Plus.

Panely
Na neošetřených korkových panelů používejte Diathonite Acoustix Plus bez základního nátěru. Vzhledem k širokou škálu panelů dostupných na trhu je vhodné provést test adheze na kontrolu vhodnosti aplikace nebo potřeby použití základního nátěru AQUABOND. Při práci dbejte na to, aby byly panely dobře spojeny dohromady.

Dřevo
Na neošetřených dřevěných podkladech pokračujte v přímém nanášení omítky Diathonite Acoustix Plus.
V přítomnosti hladkého nebo ošetřeného dřeva naneste na povrch AQUABOND.

MÍCHÁNÍ:
V závislosti na stupni nasákavosti podkladu a okolních podmínek se doporučuje dávkovat správné množství vody potřebné k dosažení správné přilnavosti. Množství specifikované vody je orientační.
• Pokud se omítka míchá v míchačce nebo míchadlem na vrtačce přidejte 14 - 18 litrů čisté vody pro každý pytel Diathonite Acoustix (20 kg). Směs nemíchejte v míchačce na cement po dobu delší než 3-4 minuty.
• Směs musí mít pěnovou konzistenci.
• Nikdy nepřidávejte produkty nesouvisející se směsí

APLIKACE:
Ruční aplikace

1. PRIMÁRNÍM je vlhký podklad, zejména během léta a na stěnách vystavených slunci. Pokud se používá základní nátěr, není třeba podkald namočit.
2. Vytvořte body nebo referenční pásy, abyste dosáhli požadované tloušťky. Body nebo pásy je možné vyrobit pomocí omítky Diathonite Acoustix Plus nebo s hliníkovými nebo dřevěnými profily. V tomto případě musí být pásy odstraněny ihned po použití poslední vrstvy.
3. Rohové profily mohou být umístěny spolu s referenčními pásy v každém případě před nanesením poslední vrstvy.
4. Pro bezpečnost okrajů ve viacvrstvovýchých aplikacích ve výškách zajistěte použití hliníkových rohových krytů, které budou upevněny pomocí Diathonite Acoustix Plus, aby se zabránilo tepelným mostem.
5. Naneste první vrstvu stěrkou omítku Diathonite Acoustix Plus o tloušťce asi 1,5 cm.
6. Následující vrstvy naneste, pokud je podkladová vrstva konzistentní s dotykem a vizuálně světlejší (po přibližně 12/24 hodinách), dokud nedosáhne požadovanou tloušťku. Každá vrstva musí mít maximální tloušťku 2,5 cm.
7. Namočte omítku před aplikací každé vrstvy.
8. Při tloušťce nad 6 cm doporučujeme použít omítkovou síť Polites 140 (viz produkt). Síť musí být utopená v omítce přibližně na polovinu celkové tloušťky a v případě potřeby musí být použita nezávisle na tloušťce i při aplikacích na panely, dřevo, sádrokarton nebo na podkladech, které jsou předmětem pohybu.
9. V souladu s nosníky a sloupy síť musí vyčnívat na obou stranách betonového prvku alespoň 15 cm.
10. Během fáze vytvrzování nemačkejte Diathonite Acoustix Plus, aby se zachovala pórovitost výrobku. Použijte hladítko nebo škrabku s horizontálními a vertikálními průchody, dokud se nedosáhne hladký povrch.

Použití s omítacím strojem
Diathonite Acoustix Plus se může aplikovat pomocí omítacích strojů pro odlehčené premixy.
Nastavení se může změnit v závislosti na zvoleném zařízení.
Na trifázu lze použít omítací stroje (PFT G4), vybavené novým perforovaným plnolopatkovým mixérem D6-3 (polopropustnému) a kuželovou tryskou o průměru 35/25 mm, 14 nebo 14 mm 16 mm.
1. PRIMÁRNÍM je vlhký podklad, zejména během léta a na stěnách vystavených slunci. Pokud se používá základní nátěr, nevlhčete podklad.
2. Vytvořte body nebo referenční pásy, abyste dosáhli požadované tloušťky. Body nebo pásy je možné vyrobit pomocí omítky Diathonite Acoustix nebo s hliníkovými nebo dřevěnými profily. V tomto případě musí být pásy odstraněny ihned po nanesení poslední vrstvy.
3. Rohové profily mohou být umístěny spolu s referenčními pásy v každém případě před nanesením poslední vrstvy.
4. Pro bezpečnost okrajů ve vícevrstvých aplikacích ve výškách zajistěte použití hliníkových rohových krytů, které budou upevněny pomocí Diathonite Acoustix, aby se zabránilo tepelným mostem.
5. Vložte obsah kapes do násypky a nastavte průtokoměr stroje. Upravte tlak vody přes průtokoměr, počínaje vysokým dávkováním a snižováním toku vody, dokud konzistence není vhodná pro dokonalé přilnutí materiálu.
6. Aplikujte omítku zdola nahoru.
7. Naneste první vrstvu Diathonite Acoustix Plus jako tlustou vrstvu s maximální tloušťkou 1 - 1,5 cm. Aplikujte další vrstvy Diathonite Acoustix Plus tloušťky ne vyšší než 2,0 - 2,5 cm.
8. Další vrstva nebo jakékoliv nátěry omítky by měly dělat, pokud je podkladová vrstva konzistentní s dotykem a vizuálně světlejší (po přibližně 12/24 hodinách). Namočte podklad před aplikací každé vrstvy.
9. Nanášejte stříkáním Diathonite Acoustix Plus s několika přerušeními. Pokud ne, ponořte trysku, abyste zabránili zaschnutí materiálu v pistole. 10. Při tloušťce nad 6 cm doporučujeme použít omítkovou síť Polites 140 (viz produkt). Síť musí být utopená v omítce asi polovinou celkové tloušťky a v případě potřeby musí být použita nezávisle na tloušťce aplikované i na desky, dřevo, sádrokarton nebo na podklady, které jsou předmětem pohybu.
11. V souladu s nosníky a sloupy síť musí vyčnívat na obou stranách betonového prvku alespoň 15 cm.
12. Během fáze vytvrzování nestlačujte Diathonite Acoustix Plus, aby se zachovala pórovitost výrobku. Použijte hladítko nebo škrabku s horizontálními a vertikálními průchody, dokud se nedosáhne hladký povrch.

Aplikace na strop
Při stropních aplikacích musí být Diathonite Acoustix Plus aplikován s premixový omítacími stroji. Ruční aplikace se nedoporučuje.
Nastavení se může změnit podle zvoleného zařízení.
Doporučuje se začít s polotekutou omítkovou pastou a v případě potřeby nastavit průtokoměr na nejvhodnější konzistenci pro aplikaci.
1. Pokud povrch není natřený základním nátěrem AQUABOND, dostatečně namočte podklad.
2. Vložte obsah pytle do násypky a nastavte průtokoměr stroje.
3. Vytvořte referenční pásy, abyste dosáhli požadovanou tloušťku.
4. Aplikujte Diathonite Acoustix Plus ve vrstvách do 2,0 cm.
5. Umístěte omítkovou síť Polites 140 (viz produkt) do poloviny tloušťky na ještě čerstvém produktu tak, abyste udržovali 3 cm překrytí na spojích. Zabráníme tak tvorbě puchýřů nebo bublin.
Použití sítě Polites 140 je třeba na panelech, deskách ze sádrokartonu, dřevěných podkladech a ve všech případech, kdy je podklad vystaven pohybu nebo možnosti poškození.
Na cementových nebo betonových podkladech není nutné používat Polites 140 až do tloušťky 3,0 cm.
6. Naneste druhou vrstvu omítky, když podkladová vrstva vytvrdne a dbejte na to, abyste dokonale vložili sádrovou síť a vyhnuli se tomu, aby se na povrchu objevily otvory. Při zvlášť nestabilních podkladech je vhodné síť upevnit šrouby nebo hřebíky.
7. Síť Polites 140 by měla být přerušena v referenčních pásmech, dbejte na to, abyste udrželi 3 cm překrytí.
8. Referenční pásy by měly být odstraněny, pokud je povrch omítky kompaktní a není vlhký na dotek. Dutiny ponechány pásky budou naplněny Diathonite Acoustix.
9. Během vytvrzovací fáze nestlačte Diathonite Acoustix Plus, aby se zachovala pórovitost výrobku. Použijte hladítko nebo škrabku. Výrobek se nemusí zdrsnit.

DOBA SCHNUTÍ:
Při teplotě 23 ° C a relativní vlhkosti 50% se produkt vysuší za 10-15 dní.
• Doby schnutí jsou ovlivněny relativní vlhkostí a teplotou a mohou se značně měnit.
• Pokud se omítka Diathonite Acoustix Plus aplikuje ve vysokých tloušťkách, doba sušení je mnohem delší.
• Chraňte Diatonite Acoustix Plus během dozrávání před mrazem, přímým slunečním zářením a větrem.
• V situacích s vysokými teplotami, přímým slunečním zářením nebo silným větrem je třeba namočit omítku i 2-3 denně během prvních 2-3 dnů po aplikaci.
• Při teplotách nad 28 ° C namočte omítku každé 2 hodiny, abyste předešli vzniku trhlin.
• Pokud se aplikuje uvnitř, během aplikace a během sušení produktu větrejte co nejvíce prostředí.

V případě zvukové izolace je možné použít pro omítání omítky jeden z nátěrů Diasen.
Krycí nátěry, pokud se používají ve venkovním prostředí, ochráníte povrchovými úpravami Diasen nebo jinými vodoodpudivými povrchy.
V interiérech doporučujeme používat dekorační nátěry nebo povrchy Diasen nebo jiné prodyšné povrchy.
Použití zvukotěsných nátěrů nebo povrchů může snížit schopnost pohlcování zvuku omítky v závislosti na tloušťce a krycí kapacity použitého nátěru.

UPOZORNĚNÍ:
Neaplikujte při teplotách okolí a podkladu pod + 5 ° C nebo nad + 30 ° C.
• Během letní sezóny aplikujte produkt v nejchladnějších hodinách dne, chráněn před sluncem.
• Neaplikujte s bezprostředním nebezpečím deště nebo mrazu, silnou mlhou nebo s relativní vlhkostí nad 70%.
• Pokud se omítka Diathonite Acoustix nanáší na vnitřní stranu vnějších stěn, je nezbytné, aby vnější povrch neabsorboval vodu. V opačném případě ošetřete povrch prodyšnou vode- odpuzujícím přípravkem BKK Eco.
• Před aplikací výrobku doporučujeme pokrýt okolí, příslušenství a jakýkoliv prvek, který nemá být pokryt omítkou Diathonite Acoustix Plus.

ČIŠTĚNÍ:
Použité zařízení sa musí před vytvrdnutím produktu umýt vodou.

BEZPEČNOST:
Při manipulaci dodržujte bezpečnostní pokyny a vždy používejte ochranné rukavice a ochranou masku.


Zobrazení barevnosti na monitoru nebo jiném zobrazovacím zařízení nemusí odpovídat barvě a odstínu skutečného produktu.


Objednávat můžete e-mailem na obchod@stavebniraj.cz nebo pomocí objednávkového formuláře. Zboží si můžete osobně odebrat v Bořitově v sídle společnosti, nebo Vám ho dovezeme naší dopravou, případně zašleme přepravní službou, po celé ČR i SR. Cenu za dopravu Vám sdělíme při objednání, podle místa dodání a váhy dodávaného zboží.


Naše nabídka také na:

www.stavebniraj.cz | www.interieroveobklady.cz | www.fasadniobklad.cz | www.plastove-palubky-obklady.cz | www.ohebnekamenneobklady.cz | www.plastoveplotylevne.cz | www.korkovefasady.czDokumentyPotřebujete poradit?

Miriam Purašová

Obchodní ředitelka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika


Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací